witam / welcome / bienvenid@s

Radosław Sajna-Kunowsky (PL)

Naukowiec – medioznawca, specjalista w zakresie komunikowania politycznego i globalnego, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, hispanista i poliglota, miłośnik muzyki, malarstwa i przyrody.

Radoslaw Sajna-Kunowsky (EN)

Scientist – expert in media studies, political and global communication, associate professor at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Poland), Hispanist and polyglot, a lover of music, painting and nature.

Radoslaw Sajna-Kunowsky (ES)

Científico – especializado en estudios de medios, la comunicación política y global, profesor asociado en la Universidad de Kazimierz Wielki de Bydgoszcz (Polonia), hispanista y políglota, amante de la música, la pintura y la naturaleza.

kontakt / contact / contacto
rsajna@post.pl