ARTYKUŁY / ARTICLES / ARTICULOS

artykuły w czasopismach naukowych / articles in scientific journals / artículos en revistas científicas

1. „Współczesny system medialny Hiszpanii” („Studia Medioznawcze”, nr 4/2003).
2. „Telewizja w Hiszpanii – tendencje ogólne i wymagania rynku” („Studia Medioznawcze”, nr 4/2005).
3. „‚Granma’ i ‚El Nuevo Herald’ – kubańska wojna propagandowa przed wyborami prezydenckimi w USA w 2004 roku” („Świat Idei i Polityki”, tom 5/2005).
4. „Hiszpania wobec problemu decentralizacji władzy – istota sporów i reakcje prasowe” („Athenaeum. Political Science”, nr 16/2006).
5. „Hugo Chávez i opozycja – wojna medialna w Wenezueli” („Świat Idei i Polityki”, tom 6/2006).
6. „Gran Diario de México ‚El Universal’ y su postura tras las elecciones mexicanas del año 2006” („Świat Idei i Polityki”, tom 7/2007).
7. „La ideología liberal y los medios de comunicación en Polonia: Varios aspectos de la transición poscomunista” („Estudos em Comunicação / Communication Studies”, nr 2/2007, Portugalia): link.
8. „Internet – złudzenie globalnej wolności słowa” („Transformacje Pismo interdyscyplinarne”, nr 51-57, 2007-2008).
9. „Les animaux politiques, prédateurs de la liberté – paryski wizerunek przywódców afrykańskich” (seria „Forum Politologiczne”, tom 7/rok 2008, pt. „Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce”, red. A. Żukowski).
10. „Media i federalizm a rozwój sfery publicznej w Polsce – perspektywa krytyczno-futurologiczna” („Mediator_2. Periodyk interdyscyplinarny”, 2008).
11. „Nowe media – perspektywy badawcze” („Świat Idei i Polityki”, tom 10/2010).
12. „Polish Media about the World: A Three-Periods Perspective on International Relations” („Mediator_3. Periodyk interdyscyplinarny”, 2010).
13. „Polsko-hiszpańskie relacje medialne – wzajemne postrzeganie na łamach prasy opiniotwórczej” („Mediator_3. Periodyk interdyscyplinarny”, 2010).
14. „Afryka jako ofiara i beneficjent globalizacji mediów i komunikowania” (seria „Forum Politologiczne”, tom 12/rok 2011, pt. „Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce”, red. A. Żukowski).
15. „Perpetuum mobile – od Kopernika i kalendarza cyklicznego Majów do komunikacji kosmicznej (itd.)” („Transformacje Pismo interdyscyplinarne”, nr 68-69, 2011): link.
16. „Planet Earth on the Eve of the Copenhagen Climate Conference 2009: A Study of Prestige Newspapers from Different Continents” („Observatorio”, vol.6 – nº2/2012, Portugalia): link.
17. „Decentralizacja mediów publicznych: hiszpański wzorzec dla Polski?” („Mediator_4. Periodyk interdyscyplinarny”, 2012).
18. „Digital Divide, Global Communication Order and Media Development: Newspapers Online from Different Continents” („Transformacje / Transformations – An Interdisciplinary Journal”, 2013): link.
19. „Telewizja publiczna w Ameryce Łacińskiej – dylematy i perspektywy” („Studia Medioznawcze”, nr 2(57) 2014): link. English version: „Public television in Latin America: dilemmas and perspectives” („Media Studies”, nr 2(57) 2014): link.
20. „Human Rights and Olympic Games in Beijing: A Study of 20 Prestigious Newspapers from Different Continents” („International Humanities Studies”, Vol. 1 No.3, September 2014): link.
21. „Media na rzecz pokoju i rozwoju – Afryka” (seria „Forum Politologiczne”, tom 19/rok 2015, pt. „Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Polityka – gospodarka – społeczeństwo – media”, red. A. Żukowski).
22. „The media decentralization as a basis for resistance against hegemony: the cases of Poland, Spain and Mexico” („Transformacje / Transformations – An Interdisciplinary Journal”, 3-4 (94-95) 2017): link.
23. „Branding Rio, Brazil and the environment: A global media coverage of the 2016 Summer Olympics opening ceremony” („Observatorio”, vol. 12 – no 2/2018, Portugalia): link.
Olympic World Library (The Olympic Studies Centre, Lausanne – Suisse): link.
24. „Promocja miasta, państwa i idei – „zielona” ceremonia otwarcia IO Rio 2016 w przekazach medialnych na świecie” („Zeszyty Naukowe KUL”, 60/2018, nr 2/242): link.
25. „Medialny wydźwięk terroryzmu a problem promocji państw afrykańskich” (seria „Forum Politologiczne”, tom 27/rok 2018, pt. „Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty kulturowe, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego”, red. A. Żukowski).
26. „Antyimperialistyczne dyskursy polityczno-medialne w regionach Hiszpanii i państwach Hispanoameryki” („Świat Idei i Polityki”, tom 18/2019): link.
27. „Internet, komunikowanie kwantowe i neozapatyści – perspektywy rewolucji we współczesnym świecie” (Biuletyn Centrum Analiz Strategicznych w Opolu, nr 23/2020): link.
28. „Specyfika i ewolucja systemów medialnych państw Hispanoameryki – wybrane aspekty zagadnienia” („Zeszyty Prasoznawcze”, tom 65, nr 4(252), rok 2022): link

%d blogerów lubi to: