RECENZJE / REVIEWS / RESENAS

recenzje książek / reviews of books / reseñas de libros


1. E. Poole, J. E. Richardson (ed.) „Muslims and the News Media” („Przegląd Stosunków Międzynarodowych/The International Affairs Review”, nr 2(154) 2006).
2. A. Jaskiernia, „Publiczne media elektroniczne w Europie” („Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3-4/2006).
3. P. Łaciński, „Peru między populizmem a liberalizmem” („Athenaeum. Political Science”, nr 17/2007).
4. S. Hughes, „Newsrooms in Conflict. Journalism and the Democratization of Mexico” („Global Media Journal Edición Iberoamericana” – Meksyk, nr9/vol.5, 2008).
5. D. Leathers „Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania” („Świat Idei i Polityki”, nr 8/2008).

%d blogerów lubi to: