RECENZJE / REVIEWS / RESENAS

recenzje książek / reviews of books / reseñas de libros


1. E. Poole, J. E. Richardson (ed.) „Muslims and the News Media” („Przegląd Stosunków Międzynarodowych/The International Affairs Review”, nr 2(154) 2006).
2. A. Jaskiernia, „Publiczne media elektroniczne w Europie” („Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3-4/2006).
3. P. Łaciński, „Peru między populizmem a liberalizmem” („Athenaeum. Political Science”, nr 17/2007).
4. S. Hughes, „Newsrooms in Conflict. Journalism and the Democratization of Mexico” („Global Media Journal Edición Iberoamericana” – Meksyk, nr9/vol.5, 2008).
5. D. Leathers „Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania” („Świat Idei i Polityki”, nr 8/2008).

recenzje niepublikowane dla czasopism naukowych / unpublished reviews for academic journals / reseñas no publicadas para revistas académicas:
„Observatorio” (OberCom, Portugal) (2015, 2018)
„International Humanities Studies” (2016)
„Studia Medioznawcze” (Uniwersytet Warszawski) (2016)
„Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” (UWM w Olsztynie) (2017, 2019, 2020)
„Mediator. Periodyk Interdyscyplinarny 5” (2018)
„Civitas et Lex” (UWM w Olsztynie) (2020)
„Toruńskie Studia Bibliologiczne” (UMK w Toruniu) (2021)
„International Journal of Occupational Safety and Ergonomics” (Taylor & Francis) (2021)

inne recenzje / other reviews / otras reseñas:
Recenzja wydawnicza monografii – rozprawy habilitacyjnej dr Dagmary Głuszek-Szafraniec pt. „Publiczni nadawcy w regionach autonomicznych Hiszpanii. Między misją a polityką” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020).
Recenzje 7 abstraktów (reviews of 7 abstracts) – The IECA „Re-MEDIAting the Wild” The 16th Conference on Communication and Environment (COCE, June 21-24, 2021).
Recenzja w konkursie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na najlepszy doktorat 2020 (czerwiec 2021).

%d blogerów lubi to: