ROZDZIAŁY / CHAPTERS / CAPITULOS

rozdziały w pracach zbiorowych / chapters in edited books / capítulos en libros colectivos

1. „Berlusconi, Putin, Chávez – trzy modele ‚przywództwa telewizyjnego'” (w: „Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy”, red. A. Piasecki, Kraków 2006).
2. „Dzienniki drukowane w wersji on-line – apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej?” (w: „Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku”, red. M. Sokołowski, Elbląg 2006).
3. „Liberalizm a media w Polsce po 1989 roku – różne oblicza tej samej idei” (w: „Polskie zbliżenia z liberalizmem”, red. T.Godlewski i D.Karnowska, Toruń 2006).
4. „Globalny system medialny a kwestia wolności słowa na świecie” (w: „Globalizacja – pomiędzy polityką a ekonomią. Wybrane aspekty”, red. D.Karnowska i M.Szatlach, Toruń 2006).
5. „Idee i miraże Euskal Herria – wojna prasowa w Kraju Basków” (w: „Wojna w mediach”, red. W. Piątkowska-Stepaniak i B. Nieremberg, Opole 2007).
6. „Medialny paradoks liberalizmu, czyli generator antyliberalizmu” (w: „Paradoksy liberalizmu”, red. D.Karnowska i A. Modrzejewski, Toruń 2009).
7. „How to Resolve Conflicts without Press Freedom? An African Dilemma” (w: „Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne”, red. D.K. Gemechu, Olsztyn 2009).
8. „Konsensus na rzecz Ziemi. Dzienniki i czasopisma on-line a logika rozwoju mediów” (w: „Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet”, red. M. Jeziński, Toruń 2009).
9. „Socjotechniczne manipulacje w politycznych programach telewizyjnych: ‚Aló, Presidente’, ‚Co z tą Polską?’ i ‚The Opposite Direction'” (w: „Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś” tom 1, red. A. Kasińska-Metryka i K. Kasowska-Pedrycz, Kielce 2009).
10. „Marginalizacja państwa w procesie globalnego komunikowania – mit wolności czy groźba anarchii?” (w: „Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata”, red. G. Piwnicki, S. Mrozowska, Gdańsk 2009).
11. „Silvio Berlusconi – Ikar czy Odyseusz włoskiej polityki? Próba analizy porażki wyborczej” (w: „Mediatyzacja kampanii politycznych”, red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009).
12. „Media i dziennikarstwo na rzecz pokoju w obliczu współczesnych konfliktów międzynarodowych” (w: „Konflikty i spory międzynarodowe” tom 1, red. R. Łoś, Łódź 2009).
13. „The Mayas in the Internet: Globalization of Chichén Itzá and the Dilemma of Human Rights” (w: „Communication and Culture: Visual representations of human rights in Latin America”, org. D. Correa Araujo, EditoraPlus.org, Porto Alegre – Brazylia 2009).
14. „EuroNews i…? Deficyt europejskich mediów i europejskiej opinii publicznej” (w: „Unia Europejska – wielowymiarowość procesu integracji”, red. E. Lesiewicz, Poznań 2010).
15. „Dzienniki opiniotwórcze online – typologia w ujęciu globalnym” (w: „Polityczne aspekty nowych mediów”, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, Toruń 2010).
16. „Media i transformacja przywództwa – liderzy multimedialni” (w: „Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy”, red. L.W. Zacher, Warszawa 2011).
17. „Mediokracja polska a mediokracja globalna – problem zależności” (w: „Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku. Uwarunkowania kulturowo-medialne”, red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Bydgoszcz 2011).
18. „Od Chile do Kuby – digital divide a rozwój Internetu w obrębie wspólnoty latynoskiej” (w: „Nowe media w systemie komunikowania: polityka”, red. M. Jeziński, Toruń 2011).
19. „Colombia y Venezuela: dos vías del desarrollo y la propaganda mediática contemporánea” (w: „Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej”, red. J. Knopek, Toruń 2012).
20. „Konflikt-media-tożsamość-wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalno-etnicznych” (w: „MY i ONI. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce” cz.2, red. A. Kasińska-Metryka, R. Miernik, Kielce 2012).
21. „Specyfika systemów medialnych krajów Ameryki Łacińskiej (cechy wspólne, powiązania i czynniki różnicujące)” (w: „Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju?”, red. J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Warszawa 2012).
22. „Media wobec problemów ekologicznych i ocieplenia klimatu na Ziemi – komunikowanie, mobilizacja i globalne dysproporcje” (w: „Kryzys w stosunkach międzynarodowych”, red. Ł. Jureńczyk, N. Shukuralieva, W. Trempała, Bydgoszcz 2012).
23. „Wizje alternatywne w komunikowaniu globalnym – TeleSUR jako głos Południa” (w: „Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji – aspekty międzynarodowe”, red. J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Warszawa 2013).
24. „Media a transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej” (w: „Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy – Wyzwania – Implikacje”, red. K. Krzywicka, Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. III, Lublin 2014).
25. „Media i biznes a kultura hybrydowa – przypadek Hispanoameryki” (w: „Media Business Culture. Studies on the Language and Functions of the Media / Media Biznes Kultura. Badania nad językiem i funkcją mediów”, red. M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska, Kinvara Co. Galway – Gdynia 2015).
26. „Wojny światowe i hiszpańska wojna domowa w doświadczeniach i twórczości kompozytorów muzyki poważnej (wybrane przypadki)” (w: „Konflikty w przestrzeni kulturowej”, red. Z. Biegański, Ł. Jureńczyk, J. Szczutkowska, Bydgoszcz 2015).
27. „TeleSUR i Al-Jazeera jako multimedialne kanały propagandy sprzeciwu wobec globalnej dominacji” (w: „Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych”, tom II, red. E. Stadtmüller, Ł. Fijałkowski, Warszawa 2015).
28. „Rewolucja cyfrowa w Hispanoameryce – internet jako spoiwo systemów medialnych państw hiszpańskojęzycznych” (w: „Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych”, red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab, Warszawa 2016).
29. „Kompozytorzy zaangażowani – przypadek Hiszpanii na tle dziejów muzyki poważnej (krótki zarys problemu)” (w: „Kultura zaangażowana: szkice społeczno-polityczne”, red. M. Tabaczyński, W. Trempała, P. Wenderlich, Bydgoszcz 2016).
30. „Media i środowisko – stan i perspektywy badań w kontekście pluralizmu globalnego” (w: „Człowiek – media – środowisko naturalne – ekologiczny wymiar komunikacji”, red. I. Biernacka-Ligięza, K. Fil, Toruń 2016).
31. „Hiszpania” (w: „Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej pietnastki”, red. A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska, Toruń 2016).
32. „Portugalia” (w: „Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej pietnastki”, red. A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska, Toruń 2016).
33. „Ciudades verdes, czyli hiszpańskie ‚zielone miasta’ – konkurencja, innowacyjność, komunikacja” (w: „Innowacyjność w warunkach współczesnych miast”, red. A. Kaszkur, A. Laska, Bydgoszcz 2017).
34. „Komunikowanie kwantowe a przemiany polityczne w Hiszpanii i Hispanoameryce: od neozapatystów do konfederacji iberyjskiej” (w: „¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku”, red. S. Dudra, Ł. Młyńczyk, R. Michalak, Sieniawa Żarska/Zielona Góra 2017).
35. „Koncentracja kapitału a pluralizm w mediach Ameryki Łacińskiej” (w: „Pluralizm mediów, pluralizm w mediach”, red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab, Warszawa 2017).
36. „Trzeci koniec Hiszpanii” (w: „Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany”, red. J. Golinowski, S. Sadowski, Bydgoszcz 2017).
37. „Wojna o niepodległość jako fundament kultury i sztuki Hispanoameryki” (w: „Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce – literatura, propaganda, tożsamość”, red. Ł. Jureńczyk, J. Szczutkowska, W. Trempała, P. Wenderlich, Bydgoszcz 2017).
38. „Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii a promocja miast, regionów i społeczeństw 3.0” (w: „Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania”, red. K. Konarska, P. Urbaniak, Wrocław 2019).
39. „Kompozytorzy muzyki poważnej jako migranci/uchodźcy a problem promocji państw i narodów” (w: „Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce XX i XXI wieku”, red. Ł. Jureńczyk, J. Szczutkowska, W. Trempała, P. Wenderlich, Bydgoszcz 2019).
40. „Planet Earth and global communication: how are media and online activists involved in shaping environmental policy worldwide?” (in: „Future of Media, Changing Journalism and New Communication”, eds. R. Sajna-Kunowsky, A. Garczewska, Bydgoszcz 2020). Publishing house – link.
E-book
41. „Instytucjonalizacja igrzysk olimpijskich a rozwój mediów” (w: „Kultura fizyczna a instytucjonalizacja”, red. Z. Dziubiński, M. Jasny, Warszawa 2020).
42. „Propaganda instead of media ethics: a TV war in Poland in the European context” (w: „Naprawić media. Wybrane aspekty etyczne i prawne / Improving the Media. Selected Ethical and Legal Aspects”, red. R. Sajna-Kunowsky, A. Garczewska, Bydgoszcz 2020). Publishing house – link.
43. „Echa frankizmu we współczesnej Hiszpanii – ekshumacja zwłok generała Franco w hiszpańskiej prasie” (w: „Narracje historyczne we współczesnym świecie”, red. K. Garczewski, A. Garczewski, Bydgoszcz 2021). Publishing house – link.
44. „Komunikowanie wartości w muzyce poważnej” (w: „Człowiek w świecie wartości. Wartości jako korelat zachowań zbiorowych”, red. A. Tarczyński, Bydgoszcz 2021). Publishing house – link.
45. „Global Communication and Sustainable Development: From the Earth Summit in Rio 1992 to the Olympic Games in Rio 2016” (in: „The Palgrave Handbook of International Communication and Sustainable Development”, eds. M.J. Yusha’u & J. Servaes, Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland 2021). SpringerLink: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-69770-9_21
In the Olympic World Library: link.

%d blogerów lubi to: